OKTIG rendszer intézményi igénylő felület - BELÉPÉS »
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A KÜLFÖLDÖN TANULÓ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK DIÁKIGAZOLVÁNY-IGÉNYLÉSÉRŐL

A külföldön tanuló magyar fiatalok diákigazolvány-igénylésének továbbítása az Oktatási Hivatal feladata. Az alábbiakban összegeztük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálata végzi a külföldön tanuló magyar állampolgárok diákigazolvány-igénylésének továbbítását. Amennyiben Ön nem tartozik ebbe a körbe, a diákigazolvány igénylésével kapcsolatos kérdéseire a Magyarországon tanulók diákigazolvány-igényléséről szóló információk köznevelési, illetve felsőoktatási fejezeteiben kaphat választ.

Az igénylés menete

Amennyiben Ön magyar állampolgár és külföldön folytat tanulmányokat, a diákigazolvány igényléséhez használatos adatlapot beszerezheti az Ügyfélszolgálaton, vagy letöltheti innen:

Letölthető dokumentum neve

Igénylőlap
Meghatalmazás

 

Az adatlaphoz csatolni kell köznevelési intézmény tanulója esetén egy az adott tanévre, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén az adott félévre érvényes eredeti, hitelesített iskolalátogatási igazolást, és a NEK adatlap másolatát. A NEK adatlap bármelyik okmányirodában igényelhető, diákigazolványhoz szükséges fényképezési eljárásban, melynek során rögzítik a jogosult fényképét és aláírását, valamint ellenőrzik a személyes adatait. A diákigazolvány-igénylés díjmentes.

További feltétel, hogy az oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen, ezt szükség esetén az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH-MEIK) igazolja (Az igazolást, - amennyiben az szükséges, - az Ügyfélszolgálati Osztály hivatalból kéri meg.).

Átvétel/kézbesítés módja

A gyártó a külföldön tanuló fiatalok elkészült diákigazolványait az Oktatási Hivatalba küldi.

Az Oktatási Hivatal a legyártott diákigazolványokat az „Adatlap diákigazolvány igényléshez külföldön tanuló magyar állampolgárok részére" formanyomtatványon megadott címre postázza, vagy személyes átvétel kérése esetén továbbítja azt az Ügyfélszolgálatra. Kérjük, hogy a téves postázás elkerülése végett valós lehetőleg magyarországi címet adjanak meg az adatlapon és a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében mindenképp adják meg telefonos- és e-mail elérhetőségüket. Ha a kért címen nem veszik át a küldeményt, a továbbiakban már csak személyes átvétel lehetséges az ügyfélszolgálaton. Személyes átvétel esetén a hivatal munkatársa e-mailen, vagy telefonon értesíti a kártya tulajdonosát arról, hogy a diákigazolvány mikortól vehető át az Ügyfélszolgálaton. Ha a kártya tulajdonosa megbízó útján kívánja átvenni diákigazolványát, akkor meghatalmazással kell ellátnia megbízottját.

A Meghatalmazás kézzel írott (pdf) és a meghatalmazó és meghatalmazott által aláírt, vagy géppel írott (docx), a meghatalmazó és meghatalmazott, valamint két tanú aláírásával ellátott irat. A meghatalmazás szólhat egy alkalomra, de lehet általános is, azonban minden ügyintézésnél be kell mutatni az Ügyfélszolgálaton. Kiskorú diákigazolványának ügyintézésében a szülő, törvényes képviselő, vagy annak meghatalmazásával a megbízott járhat el.

A diákigazolvány érvényesítés menete

Az újonnan legyártott diákigazolványokat a kiküldés előtt az aktuális félévre szóló érvényesítő matricával látjuk el. A további érvényesítéshez az aktuális félévre használható érvényesítő matrica beszerezhető az Ügyfélszolgálattól személyesen (lehet meghatalmazott is a diákigazolvány igénylésénél leírtak szerint), vagy postai úton, az igazolvány lenti címre történő megküldésével. Az érvényesítést kizárólag az Ügyfélszolgálat munkatársa végzi, az érvényesítő matricát nem áll módunkban postán elküldeni.

Az érvényesítő matrica felragasztásának feltételei

  • Köznevelési intézmény tanulója esetén: Az adott tanévre, érvényes, hitelesített eredeti iskolalátogatási igazolás beküldése vagy bemutatása. A köznevelésben a 16. életévüket a tanév megkezdése előtt betöltött tanulók diákigazolványát - az adott tanévre érvényes iskolalátogatási igazolással - évente kell érvényesíteni. A 16. életévüket a tanév megkezdése előtt be nem töltött tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő év október 31. napjáig, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti. A köznevelési matrica az azon szereplő tanév szeptember 1-jétől következő tanév október 31-ig érvényes.
  • Felsőoktatási intézmény hallgatója esetén: Az adott félévre érvényes, hitelesített eredeti iskolalátogatási igazolás beküldése vagy bemutatása. A felsőoktatásban tanuló hallgatók diákigazolványát - az adott szemeszterre érvényes iskolalátogatási igazolással - félévente kell érvényesíteni. Azon országokban tanuló hallgatók, akik egy, illetve több évre szóló iskolalátogatási igazolást kapnak, kérem, szíveskedjenek azt félévente érvényesíttetni. A felsőoktatási első féléves matrica az azon szereplő tanév szeptember 1. napjától a következő félév március 31. napjáig, a második féléves matrica az azon szereplő tanév február 1. napjától a következő tanév október 31. napjáig érvényes.

Az igazolás kiállítása

Az igényelt állandó diákigazolvány kiadásáig a tanuló, illetve hallgató kérésére Igazolás adható ki, mely a jogszabály szerinti kedvezmények igénybevételére jogosít. Az Igazolás a kiállítás napjától számított 60 napig érvényes. Az igazolást személyesen az ügyfélszolgálaton az igénylés benyújtásával egyidejűleg, valamint postai úton is kérheti a jogosult.

Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálat »